Brynglas

William Davies

Mae William Davies yn denant ar ddwy fferm yn uchel ar y llechweddau bob ochr i’r A44 i gyfeiriad y dwyrain o Bonterwyd. Mae’r rhain yn rhan o ystâd y diweddar Arglwydd Geraint Howells, cymeriad lleol uchel ei barch a oedd yn cefnogi ffermwyr bryniau Cymru a’r Gymraeg yn fawr iawn.

Symudodd William, sy’n hanu o deulu ffermio o gwmpas Llanilar i Frynglas rhyw ugain mlynedd yn ôl. Mae bellach yn byw yno gyda’i wraig Meinir a’u merch Angharad.

Mae’r 360 erw mae’n ffermio’n cefnogi rhyw 700 o famogiaid bridio; mae rhyw 500 ohonynt yn rhai Penfrith a 200 yn rhai Mynyddoedd Cymru. Mae cig oen o’r ddau frîd yn mynd i gynllun Mynyddoedd Cambrian.

Mae ganddo hefyd yr bach o wartheg Duon Cymreig a ddechreuwyd gan ei dad nôl ym 1949, ac mae ei ferch Angharad yn parhau i gynnal y diddordeb teuluol heddiw.

Mae’r fferm yn rhan o Glastir, sef cynllun rheoli tir cynaliadwy llywodraeth Cymru.