Llwyn

Rhys Jones

Yn y 1870au, dechreuodd hen dad-cu Rhys Jones ffermio ym Mrynmeiniog yn uchel ar y bryniau uwchlaw afon Teifi. Cafodd ef a thad-cu Rhys effaith fawr ar y dirwedd honno, gan blannu sawl ffawydden, codi waliau o gerrig a hyd yn oed codi capel bach, y mae dal modd gweld pob un ohonynt heddiw.

Heddiw, mae Rhys, ei chwaer Rhian a’i wraig Nerys yn parhau i ffermio’r tir hwn ynghyd â’r tir yn Llwyn, a gymerwyd ymlaen yn y 1920au, sy’n sefyll yn y dyffryn ffrwythlon islaw.

Cadwant braidd o 1600 o famogiaid bridio; cymysgedd o ddefaid penfrith, mynyddoedd Cymru a defaid Miwl Cymru. Mae ganddynt yr o 85 o fuchod sugno hefyd.

Mae bwthyn gwyliau ar y fferm, sef Beudy Bach, sydd ond rhyw ychydig funudau ar droed o dref fach hanesyddol Llanddewi Brefi.