Pontargamddwr

Rhodri Davies

Mae Rhodri Davies yn aelod o deulu ffermio o’r ardal o gwmpas Cors Caron ger Tregaron. Yn 2000, mentrodd ar ei ben ei hun trwy brynu Pontargamddwr lle mae bellach yn byw gyda’i wraig a’u dwy efeilles.

Mae’n ffermio 400 erw ar y llechweddau i gyfeiriad y gorllewin o Warchodfa Natur Cors Caron.

Mae ganddo braidd cymysg o ryw 800 o famogiaid bridio, sy’n cynnwys rhai Mynyddoedd Cymru, Aberfield a chroesiadau Wyneblas Caerlŷr a Texel.

Yn ogystal, mae ganddo yr o ryw 15 buches sugno.