Trefaes Uchaf

John Lewis

Saif Trefaes Uchaf yn y bryniau tonnog ysgafn rhwng Llanilar a Llangwyrfon.

Cymerodd tad John Lewis dros y fferm gyntaf ym 1962. Mae John a’i wraig wedi magu pump o blant yno, ac mae eu mab Brychan wedi aros yno i helpu gofalu ar ôl rhyw 1000 o erwau. Mae hyn yn cynnwys ardal o ucheldir ger cronfa ddŵr Nant-y-moch i ffwrdd i’r gogledd.

Mae eu praidd o Ddefaid Mynyddoedd Cymru o waed coch cyfan yn cynnwys rhyw 600 o famogiaid a 30 hwrdd o safon y mae John yn hynod falch ohonynt. Mae ganddynt hefyd rhyw 450 o famogiaid Beulah o waed coch cyfan.

Mae gyr o wartheg Duon Cymreig sy’n cynnwys 45 buches sugno a dau darw’n cwblhau’r da byw ar y fferm.