Aberdauddwr

Huw Davies

Huw Davies a’i fab Emyr yw 3edd a 4edd cenhedlaeth y teulu i ffermio yn Aberdauddwr, sy’n sefyll yn nyffryn Afon Brefi ychydig i gyfeiriad y dwyrain o dref hanesyddol ddeniadol Llanddewi Brefi. Maen nhw’n ffermio cyfanswm o ryw 1250 o erwau sy’n ymestyn o lawr y dyffryn i gopa’r bryniau amgylchynol.

Mae hyn yn cynnwys eiddo cyfagos Carnau, lle defnyddiant yr ysguboriau bob gwanwyn am gyfnod dwys o dair wythnos i ŵyna eu 1000 o famogiaid. Golyga wyliadwriaeth 24 awr y dydd blinedig iawn, ond teimlant ei bod yn werth gwneud hyn er mwyn osgoi’r colledion a all ddigwydd yn ystod y tywydd gwael ar y bryniau.

Mae Emyr yn awyddus i ychwanegu at ei brofiad ffermio defaid. Mae eisoes wedi treulio rhai misoedd yn gweithio yn Seland Newydd, ac mae’n gobeithio gwneud yr un fath yn Awstralia yn y dyfodol.