Blaenaucaron

Gareth Jones

Prynodd tad Gareth Jones eiddo yn y dyffryn ychydig i gyfeiriad y dwyrain o Dregaron am y tro cyntaf yn y chwedegau. Cymerodd Gareth a’i wraig dros Flaenaucaron ychydig cyn iddyn nhw briodi rhyw ddeng mlynedd ar hugain yn ôl.

Mae Gareth a’i fab Geraint bellach yn ffermio cyfanswm o dros 1200 o erwau, sy’n cynnwys rhai bryniau gyda golygfeydd rhyfeddol i lawr i Ddyffryn Teifi. Maen nhw’n cadw rhyw 1300 o famogiaid bridio Mynyddoedd Cymru, ac mae ganddynt yr o 80 o fuchod sugno hefyd.