Tanrallt Uchaf

Evan Jones

Mae Evan Jones yn aelod o deulu ffermio sydd wedi byw yn nyffryn Afon Groes, i gyfeiriad y gorllewin o Dregaron ac o’i chwmpas, ers cenedlaethau. Fe’i magwyd gerllaw ar fferm Glanrafon Isaf, a chymerodd ef a’i wraig Alice, dros Tanrallt Uchaf ar ôl ei ewythr ym 1985. Tan iddo ymddeol 5 mlynedd yn ôl, arferai cyfuno ffermio dros 200 erw fan hyn gyda swydd amser llawn gyda Dŵr Cymru.

Erbyn heddiw, mae ganddo dros 600 o famogiaid bridio Mynyddoedd Cymru a all amrywio o gaeau gwyrddlas i lawr yn y dyffryn i’r bryniau uwchlaw. Mae tipyn o’r cig oen mae’n cynhyrchu’n mynd i gynllun Cig Oen Mynyddoedd Cambrian.