Tŷ Nant

Dilwyn Evans

Dilwyn Evans yw’r bedwaredd genhedlaeth o’i deulu i ffermio yn Nhŷ Nant. Gofala ef, ei wraig Marion a’u meibion Rhydian ac Elgan am dros 1500 erw o borfeydd sy’n ymestyn yn uchel i’r bryniau uwchlaw Afon Cyneiniog, sy’n llifo heibio’u fferm islaw.

Mae ganddynt braidd o 1800 o famogiaid bridio, rhai Mynyddoedd Cymru’n bennaf ond hefyd ambell i groesiad Suffolk a Romney. Mae tipyn o’r cig oen a gynhyrchir o’r un blaenorol yn mynd i mewn i Gynllun Mynyddoedd Cambrian.

Mae ganddynt hefyd yr o 60 o fuchod sugno Duon Cymreig, ac maen nhw’n adnabyddus iawn yn lleol am gynhyrchu amrywiaeth o ddofednod ar gyfer y farchnad Nadolig.