Neuadd Fawr

David Evans

Dechreuodd y teulu Evans ffermio yn Neuadd Fawr ym 1971, gan ehangu yn nes ymlaen i Dynrhelyg, y fferm gerllaw. Heddiw, mae David yn rhedeg y gwaith ffermio gyda’i wraig Jennifer, a’u meibion Sion a Hefin, wrth i’w rieni Evan a Carol, sy’n Llysgenhadon Twristiaeth i Fenter Mynyddoedd Cambrian, ofalu am  Fythynnod Gwyliau Tynrhelyg.

Mae’r teulu’n ffermio rhyw 2000 o erwau, a llawer o’r tir hwnnw ar dir uchel rhwng dyffrynnoedd Leri a Cheulan. Mae ganddynt hefyd rywfaint o weundir ger cronfa ddŵr Nant-y-moch, sy’n safle hefyd i fwthyn hynod ynysig Llechwedd Mawr. Mae ganddynt braidd o 2500 o famogiaid bridio. Rhai Mynyddoedd Cymru yw’r rhain yn bennaf, sef y math sy’n gweddu orau at yr amgylchedd garw hwn.

Yn ogystal, mae ganddynt yr o ryw 90 o fuchod sugno, sef croesiad Henffordd a Limousin ar y cyfan.