Glanrafon Isaf

Dai Jones

Mae Dai Jones yn aelod o deulu sydd wedi ffermio’r bryniau a’r dyffrynnoedd i gyfeiriad y gorllewin o Dregaron ers cenedlaethau. Tyfodd ef, a’i frawd Evan sy’n ffermio gerllaw, ar y fferm hon a brynwyd gan eu tad yn y 1950au.

Mae gan Dai dros 600 o famogiaid croesfrid Mynyddoedd Cymru a Texel, a gyr bach o fuchod sugno ar y 500 ac ychydig o erwau sy’n codi i fyny i’r bryniau ar ochr dde Afon Groes.

Dai yw brawd Evan Jones, sy’n ffermio yn Tanrallt Uchaf.