LlwynMwyn

Aled ac Emyr Lewis

Mae’r brodyr Aled ac Emyr Lewis yn ffermio dros 1000 erw o ucheldir yn ardal llawn golygfeydd Ffair Rhos. Prynodd eu tad-cu’r tir yn y 1930au, ac mae’n cynnwys rhai o’r hen waith mwyngloddio lle arferai weithio cyn prynu’r tir.

Heddiw, mae Aled, ei wraig Mair a’r plant William ac Ioan; ac Emyr, ei wraig Meinir a Nia, Rhys a Teifi i gyd yn cymryd rhan yn y fferm. Mae’n rhy gynnar i wybod a fydd unrhyw un o’r plant yn dilyn yn ôl eu traed, ond mae’r brodyr yn gwneud cynlluniau i’r dyfodol. Eleni, ymunon nhw â Glastir Uwch, sef lefel uwch cynllun rheoli tir cynaliadwy llywodraeth Cymru.

Cefnoga’r fferm rhyw 2,500 o famogiaid a gyr o 60 o fuchod sugno. Mae dros hanner y defaid yn rhai Mynyddoedd Cymru; y gweddill yn ddefaid miwl Cymreig; ac mae cyfran fawr o’r cig oen yn mynd o dan label Mynyddoedd Cambrian.