Ein Ffermwyr

Stiwardiaid cefn gwlad sy’n frwdfrydig am eu stoc

Owain Pugh, The Parc

Owain Pugh

The Parc

John Lewis

Trefaes Uchaf

Huw and Emyr Davies

Aberdauddwr

Rhodri Davies

Pontargamddwr

Alun Jones

Alun Jones

Caebwd

Dilwyn Evans

Tŷ Nant

Rhys Jones

Llwyn

Siarl Owen

Siarl Owen

Tynddraenen

David Evans

Neuadd Fawr

Dai Jones

Glanrafon Isaf

Geraint Evans

Geraint Evans

Cyrtau

Robert Jenkins Cilhaul

William Davies

Brynglas

Robert Jenkins Cilhaul

Evan Jones

Tanrallt Uchaf

Robert Jenkins Cilhaul

Gareth Jones

Blaenaucaron

Alun Jones

Alun Jones

Caebwd

Mae yna dros 20 o ffermwyr eraill i ymweld â nhw ac i dynnu ffotograffau ohonynt, gan gynnwys  James Raw, David Jones, Meirion Jones, H & O Owen, D & D Evans, J & I Lewis, W & S Vaughan. Byddant yn dod i’r dudalen hon yn fuan…

Ein Stori

Sefydlwyd Cig Oen Mynyddoedd Cambrian yn 2015 fel cwmni budd cymunedol i ddiwallu’r archebion am gig oen o’r ardal ac er mwyn hyrwyddo cynnyrch yr ardal i gynulleidfa ehangach yn y Deyrnas Unedig.

Daethpwyd â’r grŵp cig oen at ei gilydd yn wreiddiol gan Fenter Mynyddoedd Cambrian, prosiect a ysbrydolwyd gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a ddymunai, fel Llywydd y prosiect, i helpu cynnal ffermydd ucheldir traddodiadol Cymru a chymunedau gwledig.

Mae Menter Mynyddoedd Cambrian wedi gweithio gyda’n ffermwyr er 2013, maen nhw wedi cwrdd yn rheolaidd ers hynny er mwyn cyfnewid gwybodaeth a gweithio ar ddatblygu cynnyrch Cig Oen Mynyddoedd Cambrian. Cafodd y gweithgareddau hyn eu rhedeg ochr yn ochr â gweithgareddau ychwanegol gyda’r bwriad o ddatblygu cig eidion a gwlân o’r ardal.

Owain Pugh meets HRH The Prince of Wales July 2015

Owain Pugh, ar y chwith, yn cwrdd â’i Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, Gorffennaf 2015 (gydag Aled Davies o Fenter Mynyddoedd Cambrian), ffotograff gan Anthony Pugh Photography