CIG OEN MYNYDDOEDD CAMBRIAN

 

Cambrian Mountains Lamb

Mae ar gael yn amrywiaeth Truly Irresistible y Co-op a chan gigyddion annibynnol safon uchel

Mae Cig Oen Mynyddoedd Cambrian ar gael fel rhan o amrywiaeth cynnyrch Truly Irresistible o’ch siop Co-operative lleol.

Mae ffermwyr cig oen Cambrian yng Ngrŵp Cig Oen y Co-operative yn cael archwiliad blynyddol ychwanegol gan drydydd parti annibynnol i fesur eu perfformiad ac i gymell gwelliant tymor hir. Mae tîm amaethyddol ymroddedig y Co-operative hefyd yn ymweld â’r ffermydd hyn pan fo’n bosibl ar hyd y flwyddyn, yn ogystal â chynnal archwiliadau lles ym mhob lladd-dy.

Darllenwch yr hyn sydd gan y Co-operative i’w ddweud am ein cig oen ar  eu gwefan

Gallwch brynu Cig Oen Mynyddoedd Cambrian gan gigyddion safon uchel hefyd: Bob the Butcher yn Rhaeadr Gwy a Provenance Village Butcher yn Notting Hill, Llundain

Truly Irresistible Cambrian Lamb

Cig Oen Cambrian i Gogyddion Proffesiynol a Chigyddion Safon Uchel

Dyma gynnyrch tymhorol, sydd ar gael o ddiwedd mis Mehefin i fis Ionawr. Mae Cig Oen Mynyddoedd Cambrian ar gael i ddefnyddwyr proffesiynol gan Dunbia, gyda’n cig oen yn cael ei drafod gan gyfleusterau Dunbia yn ardal Mynyddoedd Cambrian. Mae Cig Oen Mynyddoedd Cambrian yn rhan o amrywiaeth cynnyrch premiwm Dunbia, a ddatblygwyd i ddefnyddwyr proffesiynol sydd â chleientiaid sy’n mynnu safon a gwerth lleol.

Gallwch gysylltu â swyddfa werthu Dunbia trwy e-bost, neu drwy droi at eu gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

 

 

Contact Cambrian Mountains Lamb

Cambrian Lamb for Professional Users
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein ffermydd, cynhyrchiant, ardal Mynyddoedd Cambrian neu wybodaeth benodol arall am y ffermydd defnyddiwch y ffurflen gysylltu hon.

Cysylltwch â Chig Oen Mynyddoedd Cambrian

4 + 8 =