CIG OEN MYNYDDOEDD CAMBRIAN

O galon Cymru

Cambrian Mountains Lamb
Cambrian Mountains Lamb

Mae Ŵyn y mynyddoedd yn dymhorol, yn llai o faint, yn felysach

Cig fydd yn tynnu’r dŵr o’ch dannedd o ŵyn mynydd wedi’u ffermio’n draddodiadol, eu tyfu’n arafach, ac sy’n naturiol ysgafnach.

Ein Ffermwyr

Darllenwch am y ffermydd dethol sy’n cynhyrchu’n cig oen

Cambrian Mountains Beef for professional chefs

I Gogyddion Craff

Blas neilltuol, tyner, melys a thymhorol.

Ble i Brynu

Blas neilltuol, tyner, melys a thymhorol.

Ysbrydolwyd gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru …

Yn dilyn yr ysbrydoliaeth a gafwyd gan ddymuniad Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru i gynnal ffermydd ucheldir traddodiadol, cymunedau gwledig a’r amgylchedd naturiol, cynhyrchir Cig Oen Mynyddoedd Cambrian gan deuluoedd ffermio ym Mynyddoedd Cambrian. Mae hunaniaeth brand Mynyddoedd Cambrian yn ymgorffori dyfrlliw o Gwm Berwyn ym Mynyddoedd Cambrian a beintiwyd gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. Mae’r brand yn nod o safon uwch ac mae’r cynhyrchwyr sy’n cyflenwi Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian yn glynu wrth egwyddorion brand llym i sicrhau arfer gorau wrth reoli’r tir, cynnal cynefinoedd ac ecosystemau gwerthfawr, a bod yn prysur annog cymunedau gwledig bywiog.

HRH The Prince of Wales